Sparta Białołęka

Uczniowski Klub Sportowy

Nie zawsze wygrywa ten, kto osiągnie najlepsze wyniki

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U TRENERA/ / ZAWODNIKA COVID-19

Procedura obowiązuje od dnia 03 września 2020r.

 

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia u trenera/zawodnika COVID-19 lub w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Na zajęcia sportowe przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, tj.
 3. temperatura (38 stopni i powyżej),
 4. ból głowy i mięśni,
 5. ból gardła,
 6. kaszel,
 7. duszność i problemy z oddychaniem,

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 1. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u zawodnika zostanie on odizolowany przez trenera od reszty grupy.
 2. Trener/rodzic/prawny opiekun zawodnika, który miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem poza Klubem zgłasza ten fakt trenerowi w formie zdalnej.
 3. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.
 • Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy
 1. Trenerzy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem. O złym stanie zdrowia należy bezzwłocznie poinformować Zarząd Klubu.
 2. Zawodnicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą na zajęcia, pozostają w domu. Rodzice informują niezwłocznie trenera o tym fakcie.

 

 1. WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:
 2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa

telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

oraz:

505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 604-135-225

 

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: 502 171 171

lub:

w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112

lub:

zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 w Warszawie tel. 22 508 20 20

Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA800 190 590

Pliki cookie pozwalają nam oferować lepsze usługi. Korzystając z naszej strony, akceptujesz ich wykorzystywanie. Chcę dowiedzieć się więcej